Strona główna » Wcześniejsza spłata pożyczki ? Czy warto ?

Wcześniejsza spłata pożyczki ? Czy warto ?

Wcześniejsza spłata pożyczki ? Czy warto to robić ?

wcześniejsza pożyczka

Myslisz o wcześniejszej spłacie ? Odpowiadamy !

Wcześniejsza spłata pożyczki oznacza uregulowanie rat przed czasem. Kiedy bierzemy kredyt konsumencki, którego formą jest również pożyczka, określamy, w jakim terminie chcemy spłacić zaległość finansową. Czasami jednak mamy niespodziewany przypływ gotówki. Pieniądze możemy przeznaczyć na spłatę kredytu przed terminem. Zastanówmy się, czy takie rozwiązanie jest korzystne dla naszego budżetu.

 

Spłata pożyczki przed terminem – Twoje prawa :

Każda umowa pożyczki określa okres kredytowania, czyli maksymalny czas na zwrot pożyczonych pieniędzy. Problem ze spłatą chwilówek i pożyczek ratalnych może prowadzić do przykrych konsekwencji, pośród których należy wskazać monity, postępowanie windykacyjne, a nawet egzekucję komorniczą. Na pewno nie jest to sytuacja, z którą chcielibyśmy się zmierzyć. Wcześniejsza spłata pożyczki jest tego zupełną odwrotnością. Możemy przedterminowo zwrócić dług, ponieważ pożyczki podlegają tym samym aktom prawa, co kredyty udzielane w bankach.

Zgodnie z Art. 48 Ustawy o kredycie konsumenckim, prawem konsumenta jest spłata całości lub części kredytu przed terminem. Aby skorzystać z przysługującego nam przywileju, powinniśmy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i ustalić szczegóły wcześniejszej spłaty. Kiedy uregulujemy dług, pożyczkodawca ma obowiązek rozliczyć z nami pożyczkę, zwracając poniesioną przez nas nadpłatę.

 

Wcześniejsza spłata pożyczki a odsetki :

Wcześniejsza spłata pożyczki a zwrot odsetek to temat, który ma dla nas największe znaczenie, kiedy zastanawiamy się nad spłatą kredytu przed terminem. Odsetki od pożyczki są jedną ze zmiennych wchodzących do RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania), wskaźnika, który określa całkowity koszt kredytu. Na wysokość RRSO poza odsetkami wpływają również: oprocentowanie nominalne, prowizja i opłaty dodatkowe, w tym opłata przygotowawcza, a także okres kredytowania i wielkość rat.

Art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim, mówi: “W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. Oznacza to, że wcześniejszy zwrot rat zwalnia nas z opłat, nawet kiedy uiściliśmy je jeszcze przed spłatą pożyczonych środków. W tym celu musimy skontaktować się z pożyczkodawcą, który dokona obliczeń i zwróci koszty za niewykorzystany okres pożyczki. Nie każda instytucja pozabankowa zechce zwrócić nam wydatki poniesione na prowizję. Firmy pożyczkowe często zastrzegają, że niezależnie od tego, czy pożyczkę spłacimy o czasie, czy przed upływem okresu kredytowania, i tak poniesiemy jej koszt. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie czytać umowę, zanim złożymy na niej swój podpis.

Jak przebiega wcześniejsza spłata pożyczki?

Większość firm pozabankowych daje swoim klientom możliwość wcześniejszego zwrotu zobowiązania, ale nie wszystkie. Dlatego upewnij się, czy wybrana przez Ciebie instytucja pozabankowa rzeczywiście przewiduje taką opcję. Informacje na ten temat można znaleźć choćby w zawartej umowie pożyczki.

Każdy, kto chce spłacić pożyczkę przed czasem, powinien zgłosić swój zamiar pożyczkodawcy. Udzieli on informacji, czy pożyczka może zostać spłacona przedterminowo, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Wcześniejsza spłata pożyczki wpływa na całkowity koszt pożyczki.

W celu poznania szczegółów dotyczących aspektów finansowych tego procesu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta danej firmy pożyczkowej. Z niektórych opłat zostaniemy zwolnieni, ale innych nie uda nam się uniknąć. Warto zatem dowiedzieć się, kiedy spłata pożyczki przed terminem rzeczywiście ma sens.

Jeśli chodzi o samą spłatę pożyczki przed terminem, odbywa się ona w dokładnie taki sam sposób jak spłata kolejnych rat pożyczki. Pieniądze powinny zostać przelane na wskazany przez pożyczkodawcę rachunek bankowy. Przelew może też wyjść z konta osoby trzeciej, przy czym trzeba pamiętać, by w tytule przelewu wpisać numer pożyczki.

Numer ten jest indywidualny dla każdego pożyczkobiorcy, dlatego umieszczając go w tytule, zyskujemy pewność, że przesłane pieniądze trafią tam, gdzie trzeba.

Zalety wcześniejszej spłaty kredytu :

Dlaczego warto zdecydować się na wcześniejszą spłatę pożyczki online? Zwrot odsetek nie jest jedyną korzyścią związaną z uregulowaniem długu przed czasem.

Plusy spłaty kredytu przed terminem:

  • odciążenie budżetu,
  • uniknięcie kłopotów związanych z nieterminowymi płatnościami, w tym wpisu do rejestru dłużników,
  • możliwość starania się o kolejną pożyczkę.

Po spłacie całości długu powinniśmy sprawdzić, czy na pewno nie mamy żadnych zaległości względem pożyczkodawcy. Możemy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta albo zalogować się na swoje konto na stronie internetowej firmy pożyczkowej. Tam samodzielnie zweryfikujemy, czy zobowiązanie faktycznie zostało uregulowane.

Wcześniejsza spłata pożyczki nie przyniesie korzyści związanych ze zwrotem odsetek w przypadku spłaty chwilówek i pożyczek na raty z RRSO %, produktu coraz chętniej oferowanego przez pożyczkodawców. W tym przypadku nie obniżymy kosztów, bo ich zwyczajnie nie ma. Pierwsza pożyczka za darmo to pożyczka bez odsetek, prowizji i dodatkowych opłat. Jednak regulując dług przed czasem, szybciej odciążymy swój budżet i będziemy mogli prosperować finansami bez troski o konieczność zwrotu rat.

Wcześniejsza spłata a formalności ?

Pożyczkobiorca chcący spłacić dług przed czasem musi liczyć się z tym, że konieczne będzie dopełnienie formalności z tym związanych. Instytucje pozabankowe mogą wprowadzić formalne zasady korzystania z takiej możliwości, jednak wcale nie muszą tego robić.

Formalności, o których mowa, to najczęściej konieczność złożenia wniosku z informacją o zamiarze wcześniejszej spłaty zobowiązania, nie później niż 3 dni przed dokonaniem przelewu. Warto dowiedzieć się zawczasu, jak jest w przypadku Twojej firmy pożyczkowej, by uniknąć ewentualnych niedomówień w tej kwestii.

Chwilówki i Pożyczki na raty

Prezentujemy produkty najlepszych i najbardziej znanych pożyczkodawców w sieci . Bardzo szeroka oferta. Serdecznie zapraszamy !